PRACOWNIA PROMIENIOTWÓRCZOŚCI NATURALNEJ
Uniwersytetu Śląskiego

Kontakt

Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk o Ziemi

41-200 Sosnowiec

ul. Będzińska 60

tel. +32 368 98 81

Kierownik Pracowni

dr hab. Dariusz Malczewski

tel. +32 368 93 70

Pracownik Naukowo-Techniczny

mgr Maria Dziurowicz

tel. +32 368 94 38

Aparatura

STACJONARNY SYSTEM SPEKTROMETRYCZNY PROMIENIOWANIA GAMMA GX4018

System oparty jest na detektorze półprzewodnikowym germanowym (HPGe) typu Extended Range (XtRa) umożliwiającym detekcję promieniowania gamma w szerokim zakresie energetycznym: od 10 keV do 10 MeV, ze średnicą i długością kryształu Ge równymi odpowiednio 60.7 i 61 mm oraz wydajnością względną 45.2%. Detektor pracujący w temperaturze ciekłego azotu (-196 oC), charakteryzuje się znakomitą energetyczną zdolnością rozdzielczą wynoszącą 0.852 keV w piku 122 keV i 1.76 keV w piku 1332 keV.

PRZENOŚNY SYSTEM SPEKTROMETRYCZNY PROMIENIOWANIA GAMMA GX3020

System oparty jest na detektorze półprzewodnikowym germanowym (HPGe) typu Extended Range (XtRa) umożliwiającym detekcję gamma w szerokim zakresie energetycznym: od 10 keV do 3 MeV, ze średnicą i wysokością kryształu równymi odpowiednio 58 i 50.5 mm oraz wydajnością względną 32%. Detektor charakteryzuje się znakomitą energetyczną zdolnością rozdzielczą wynoszącą 0.86 keV w piku 122 keV i 1.76 keV w piku 1332 keV.

SONDA SCYNTYLACYJNA PROMIENIOWANIA GAMMA 2M2/2-X

Sonda scyntylacyjna promieniowania gamma firmy Canberra Packard 2M2/2-X ze scyntylatorem NaI(Tl) o średnicy 2'' wraz z  ołowianym domkiem osłonnym o grubości ścianek 5 cm. Sonda charakteryzuje się rozdzielczością 6.8% dla piku 661 keV. Podstawową geometrią pomiarową sondy jest pomiar w standaryzowanym pojemniku Marinelli 450.

Karta analizatora i zasilania - napięcie zasilania sondy 1000 V - wmontowane są w jednostkę PC. Do analizy otrzymanych widm służy oprogramowanie GENIE 2000.

SONDA SCYNTYLACYJNA PROMIENIOWANIA BETA 2-E2-P

Sonda scyntylacyjna promieniowania beta firmy SCIONIX 2-E2-P ze scyntylatorem plastikowym -ETL- o średnicy 2'' wraz z ołowianym domkiem osłonnym o grubości ścianek 5 cm. Karta analizatora i zasilania - napięcie zasilania sondy od 600 do 850 V -wmontowane są w jednostkę PC. Do akwizycji i obliczania aktywności ”total beta” badanych próbek służy oprogramowanie GENIE 2000.

PRZENOŚNY ZESTAW POMIAROWY RAD7 DO POMIARÓW KONCENTRACJI IZOTOPÓW RADONU

Przenośny zestaw pomiarowy RAD7 firmy DURRIDGE Company do pomiarów koncentracji izotopów radonu 222Rn (radon) i 220Rn (toron) w powietrzu, powietrzu glebowym i w wodzie.