STACJONARNY SYSTEM SPEKTROMETRYCZNY PROMIENIOWANIA GAMMA

GX4018

My photo

System oparty jest na detektorze półprzewodnikowym germanowym (HPGe) typu Extended Range (XtRa) umożliwiającym detekcję promieniowania gamma w szerokim zakresie energetycznym: od 10 keV do 10 MeV, ze średnicą i długością kryształu Ge równymi odpowiednio 60.7 i 61 mm oraz wydajnością względną 45.2%. Detektor pracujący w temperaturze ciekłego azotu (-196 oC), charakteryzuje się znakomitą energetyczną zdolnością rozdzielczą wynoszącą 0.852 keV w piku 122 keV i 1.76 keV w piku 1332 keV.


PRZENOŚNY SYSTEM SPEKTROMETRYCZNY PROMIENIOWANIA GAMMA

GX3020

System oparty jest na detektorze półprzewodnikowym germanowym (HPGe) typu Extended Range (XtRa) umożliwiającym detekcję  gamma w szerokim zakresie energetycznym: od 10 keV do 3 MeV, ze średnicą i wysokością kryształu równymi odpowiednio 58 i 50.5 mm oraz wydajnością względną 32%. Detektor charakteryzuje się znakomitą energetyczną zdolnością rozdzielczą wynoszącą 0.86 keV w piku 122 keV i 1.76 keV w piku 1332 keV.

My photo

SONDA SCYNTYLACYJNA PROMIENIOWANIA GAMMA

2M2/2-X

My photo

Sonda scyntylacyjna promieniowania gamma firmy Canberra Packard 2M2/2-X ze scyntylatorem NaI(Tl) o średnicy 2'' wraz z ołowianym domkiem osłonnym o grubości ścianek 5 cm. Sonda charakteryzuje się rozdzielczością 6.8% dla piku 661 keV. Podstawową geometrią pomiarową sondy jest pomiar w standaryzowanym pojemniku   Marinelli 450.                            

Karta analizatora i zasilania - napięcie zasilania sondy 1000 V - wmontowane są w jednostkę PC. Do analizy otrzymanych widm służy oprogramowanie GENIE 2000.


SONDA SCYNTYLACYJNA PROMIENIOWANIA BETA

2-E2-P

Sonda scyntylacyjna promieniowania beta firmy SCIONIX 2-E2-P ze scyntylatorem plastikowym -ETL- o średnicy 2'' wraz z ołowianym domkiem osłonnym o grubości ścianek 5 cm. Karta analizatora i zasilania - napięcie zasilania sondy od  600 do 850 V -wmontowane są w jednostkę PC. Do akwizycji i obliczania aktywności ”total beta” badanych próbek służy oprogramowanie GENIE 2000.

My photo

PRZENOŚNY ZESTAW POMIAROWY DO POMIARÓW KONCENTRACJI IZOTOPÓW RADONU

RAD7

My photo

Przenośny zestaw pomiarowy RAD7 firmy DURRIDGE Company do pomiarów koncentracji izotopów radonu 222Rn (radon) i 220Rn (toron) w powietrzu, powietrzu glebowym i w wodzie.