Pracownicy


dr hab. Dariusz Malczewski, prof. UŚ

Kierownik Pracowni Promieniotwórczości Naturalnej

dr Maria Dziurowicz

Specjalista badawczo-techniczny


Doktoranci


mgr Marcin Sysło

Doktorant